eKlub.dk er et non-profit fællesskab af danske foreninger og klubber, der ønsker at videndele og at opnå stordriftsfordele i forhold til administration og sponsoraftaler.

Tjenester
Aktuelle services til eKlub-organisationer:


Videndeling

ChatBot


Alle medlemmer kan gratis benytte eKlub.dk's Charbot, leveret af ChatMinds.ai, som kan opdateres hvert kvartal med aktuelle data. En medlems-forening kan alternativt tilvælge sin helt egen ChatGPT chatbot."Vores forening er i stadig udvikling og efter tre års knopskydning var det svært for forældre til nuværende og potensielle medlemmer at finde rundt. Nu er det hele ind i vores egen ChatGPT CharBot og man kan spørge ind til alt om Furesø eSport på ét sted. "

- Furesø eSport, maj 2023

Sparrings-forum


På vores Discord server kan du sparre og netværke med 200+ forenings-aktive esports-entusiaster og -frivillige.Fælles Events

Planlægning og afvikling af fælles LAN-events


Den folkeoplysende forening HLPF har afviklet 30+ HLParty LAN-events med op til 280 deltagere over de sidste 10+ år. 


HLPF var med-arrangør, teknik-ansvarlig og hoved-ansvarlig for Nordsjællands Esport-LAN (NEL) i hhv. 2022 og 22023, i et samarbejde med lokale esportsforeninger og DGI Esport.


Lån eller lej HLPFs udstyr og ekspertice til jeres næste LAN-event:


Webinarer for gamer-forældre


Online foredrag og debat-aftener for gamer-forældre, f.eks. om konflikthåndtering. Forældre til børn og unge er nysgerrige omkring hvordan computerspil påvirker børn og unge, uanset og de går til esport, som fritidsaktivitet, eller "bare" gamer derhjemme. Vi introduceres værktøjer, som gamer-familier kan arbejde videre med, bl.a. Den besværlige Labyrint.

Foredrag for gamer-teenage-forældre


Eksempel 1: LIVE med Forældrene! er en panel-debat om gaming og familieliv - og alle de mange dilemmaer, man kan opleve på hjemmefronten.Eksempel 2: UNGELIV PÅ KANTEN er et samarbejde på tværs af organisationer og på tværs af kommunegrænser. Et samarbejde om teenagers der er på tværs. En aften med foredrag og debat for teenageforældre. Uddannelse og undervisning


Inspiration til din forenings instruktører


Ugens træningsplan på email: Inspiration til forenings trænere vi jævnlige nyhedsbreve, der sendes direkte til foreningens tilmeldte instruktører. Initiativet, der vil være målrettet det enkelte holds niveau og ambitioner, er under implementering og inspireret af

 • DBU Træningsprogrammer, som i mange år har inspireret både unge og erfarne fodboldtrænere med målrettede video-understøttede forslag til ugens tema for hold på forskellige aldertrin og niveauer.
 • DGI TrænerGuiden, som i mange år har inspireret instruktører i forskellige idrætsgrene, også esport.


Inspiration til din forenings instruktører


Dagens træningsplan: Esports-trænere kan inspireres af eKlub.dk's GPT-4 Charbot, leveret af ChatMinds.ai, som opdateres løbende med aktuelt  undervisningsmateriale.


Fælles online hold


Nogle esportsforeninger har hold, der er så populære, at der opereres med ventelister - gennem en hel sæson.


I samarbejde med eKlub.dk kan interesserede medlemmer, "Venteliste-holdet", starte op hurtigere på et fælles online hold, indtil foreningen selv kan klare efterspørgslen:

 

 1.  Meld det nye medlem ind i din lokale forening og opkræv kontingent
 2. eKlub's instruktør-korps sørger for online undervisning i en overgangsperiode, evt. i samarbejde med foreningens lokale instruktører eller holdledere.
 3. Det nye medlem overføres til din forenings lokale, fysiske træning, når I selv har instruktør- og lokale-kapacitet.


Supplerende online undervisning


I nogle esportsforeninger er kapaciteten i gaming-lokalet en flaskehals, hvilket betyder, at der ofte "kun" er én ugentlig undervisning for hvert hold i gaminglokalet. 


 1. Hold-undervisning er et tilbud om supplering af dit holds ugentlige fysiske træning med online undervisning med instruktører, lønnet af eKlub.dk
 2. One-on-One-undervisning er et tilbud om ene-undervisning til ny-startede eller særligt ambitiøse medlemmer i din forening. Undervisning med instruktører, lønnet af eKlub.dk.


Mental trænere til dit esports-fællesskab


Mange elite-atleter og virksomheds-ledere sparrer jævnligt med coaches og mental-trænere. Det gælder også for  esport. 


eKlub.dk samarbejder med epsorts-kyndige spykologi-studerende om flere tilbud til forskellige esports-communities, både et konkret 5-mands-hold og for foreningens team af frivillige.Branding af esport og din klub

Branding af E-sporten og mulighederne


Esport kan være en gavnlig aktivitet for børn og unge, der kan hjælpe dem med at udvikle vigtige færdigheder og egenskaber, som de kan bruge i deres fremtidige liv og karriere:

 1. Socialt netværk og fællesskab: Esportforeninger og hold giver børn og unge mulighed for at møde ligesindede kammerater og opbygge venskaber. Dette kan hjælpe med at udvikle deres sociale færdigheder og give dem et støttende netværk.
 2. Teamwork og kommunikation: Esport kræver ofte, at spillerne arbejder sammen som et hold for at opnå succes. Dette lærer børn og unge at kommunikere effektivt, dele ansvar og samarbejde for at nå fælles mål.

Teksten ovenfor er kun en del af eKlub.dk's Chatbots svar på opgaven: "Esporten har et dårligt ry blandt nogle danske forældre, som er skeptiske overfor at deres børn skal gå til esport. Skriv en kort artikkel med 5 argumenter for, at esport kan udvikle børn og unge".


Spørg selv Klub.dk's Chatbot og se hele svaret:

Find den nyancerede fortælling


Eksempel': TV2 testede i 2017 professionelle gamere fra Astralis og resultatet overraskede ihertfald 'Vid', tidligre jagerpilot

 - "Jeg synes i hvert fald, at der var noget potentiale at komme efter der. Det kunne være interessant at se sådan en gut igennem en hel optagelsesprøve". 


Video-podcast om forenings-værdier


Formidling af foreningens værdier til ikke mindst forældre til potensielle medlemmer er ikke nemt. Via optagelse og produktion af en video PodCast i samarbejde med  CyberSundhed.dk får din forening en ekstra kanal at formidle på. 


CyberSundhed.dk tilbyder alle eKlub.dk-medlemmer optagelse og produktion af én gratis VodCastStøtte til forenings-administration

Opstart af forening


Vi hjælper dig med at starte din hjemmeside, facebook-side, LinkedIn-Profile, Discord-server og Kommunikations-plan.Kontrakt-skabeloner


Bliv inspireret af vores skabeloner til Træner- og spiller-kontrakter, se Aftale-skabeloner.


Støtte til kasserer-rollen


Sparring om kasserer-rollen i folkeoplysende foreninger, herunder kontoplan, bogføring og årsregnskab. Hjælp til digitalisering og optimering af regnskab, herunder sammenkøring af medlemssystem og regnskabsprogram


Inspireret af DGI Køb Kontorhænder.


Fælles sponsorater

Fælles dialog med sponsorer


eKlub.dk forventer at kunne forhandle aftaler om sponsorater på vegne af eKlub-organisationerne, det kræver "bare", at vi står sammen.


Sponsorater, herunder økonomiske tilskud, skal overføres til eKlub-foreninger jf. eKlub.dk's vedtægter.


 

 

Online undervisning, esport

 

Book en esports-instruktør


Online-undervisning i din forening/organisation for jeres medlemmer med instruktører, som typisk:

 • har erfaring som aktiv frivillig træner i en folkeoplysende esportsforening
 • er lønnet af eKlub.dk eller vores partnere.


Undervisnings-muligheder:

 • Online-undervisning af din forenings lokale hold, når du ikke selv har kapacitet, herunder "Venteliste-hold".
 • Supplerende online-ndervisning til hold, der træner fysisk i din forening fast mindst én gang om ugen.
 • Supplerende One-on-One undervisning.


Se også koncept for instruktør-kompensation.


Online undervisning, idræt

ePr@ctice


Et tilbud om online undervisning i din idrætsforening for din  forenings medlemmer med erfarne instruktører lønnet af eKlub.dk, et samarbejde med ePractice.dk